دانلود درایور کپی شارپ

 1- مجوز دانلود درایور کپی شارپ

نرم افزار، نمایش، سیستم و سایر نرم افزارهای همراه این مجوز، چه بر روی دیسک، حافظه خواندنی یا در هر رسانه دیگر و مستندات مربوطه، توسط SHARP به شما مجوز داده شده است. شما فایلی دارید که نرم افزار روی آن بارگزاری شده است اما SHARP  یا مجوزهای SHARP عنوان نرم افزار و اسناد مربوطه را حفظ می‌کنند.

این مجوز به شما امکان می‌دهد از نرم افزار در یک یا چند رایانه متصل به یک چاپگر استفاده کنید و یک نسخه از نرم افزار را به صورت قابل خواندن توسط ماشین‌های کپی شارپ فقط برای اهداف پشتیبان تهیه کنید.

شما باید در زمان کپی و تکثیر فایل‌ها، اخطار کپی رایت و دریافت مجوز از شرکت SHARP و هر مجوز اختصاصی دیگر از SHARP را که دریافت کرده اید را در نسخه کپی قید کنید.

همچنین می توانید کلیه حقوق مجوز خود را در نرم افزار، نسخه پشتیبان نرم افزار، مستندات مربوطه و یک نسخه از این مجوز به شخص دیگری منتقل کنید، در صورتی که طرف مقابل شرایط و ضوابط این مجوز را بخواند و با آن موافقت کند.

2- محدودیت ها 

این نرم افزار حاوی مطالب دارای حق چاپ، اسرار تجاری و سایر مطالب اختصاصی است که متعلق به SHARP و یا مجوز دهنده های آن است و به منظور محافظت از آنها، نمی‌توانید نرم افزار را از حالت کامپایل، مهندسی معکوس، تجزیه و یا درغیر این صورت به نرم افزار قابل درک توسط انسان کاهش دهید.

ممکن است شما به صورت الکترونیکی نرم افزار را از یک رایانه به رایانه دیگر یا از طریق شبکه منتقل نکنید لذا در این صورت شما نمی توانید کارهای کلی یا جزئی را بر اساس نرم افزار، اصلاح، شبکه  بندی، اجاره، توزیع یا ایجاد کنید.

3- فسخ یا خاتمه

این مجوز تا زمان خاتمه یافتن قابل استفاده است. شما می توانید با از بین بردن نرم افزار و اسناد مربوط به آن و کلیه نسخه های آن ، این مجوز را هر زمان خاتمه دهید.

در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد این مجوز ، این مجوز بلافاصله بدون اطلاع از طرف SHARP و یا مجوزهای SHARP خاتمه می یابد.

پس از خاتمه شما باید نرم افزار و اسناد مربوطه و همه نسخه های آن را از بین ببرید.

4- تضمین های قانون صادرات

شما موافقت می کنید و تأیید می کنید که هیچ یک از نرم افزارها یا سایر داده های فنی دریافت شده از SHARP یا محصول مستقیم آن به خارج از ایالات متحده صادر نمی شود،

مگر اینکه مجاز باشد و طبق قوانین و مقررات ایالات متحده مجاز است.

اگر نرم افزار به درستی توسط شما در خارج از ایالات متحده به دست آمده باشد،

شما موافقت می کنید که دیگر نرم افزار یا سایر داده های فنی دریافت شده از SHARP و همچنین محصول مستقیم آن را صادر نمی کنید، مگر اینکه در قوانین و مقررات ایالات متحده، قوانین و مقررات حوزه قضایی که نرم افزار را در آن به دست آورده اید مجاز باشد.

5- کاربران نهایی دولت

اگر شما از طرف هر واحد یا آژانس دولت ایالات متحده نرم افزار را می گیرید ، مقررات زیر اعمال می شود. دولت موافقت می‌کند:

الف: اگر نرم افزار به وزارت دفاع ارائه شود، این نرم افزار به عنوان “نرم افزار تجاری رایانه” طبقه بندی می شود و دولت فقط “حقوق محدود شده” را در نرم افزار به دست می‌آورد.

6- ضمانت محدود در رسانه ها

SHARP دیسک هایی را که نرم افزار بر روی آنها ضبط شده است ، عاری از نقص در مواد و طرز کار تحت استفاده عادی برای یک دوره نود روز از تاریخ خرید می داند که توسط یک نسخه از رسید ثابت می‌شود.

در ضمن SHARP و یا مجوزهای آن راه حل انحصاری شما برای جایگزینی دیسکی است که برای آن ضمانت محدود ارائه شده است را برآورده نمی‌کند.

هنگامی که دیسک به SHARP یا نماینده مجاز SHARP بازگردانده می شود دیسک جایگزین می شود که شرکت SHARP هیچگونه مسئولیتی در قبال جایگزینی دیسک آسیب دیده در اثر تصادف و سواستفاده از آن را نخواهد داشت.

هر ضمانت ضمنی درمورد خطرها، شامل ضمانت نامه های قابل تحمل برای قابلیت خرید و فروش و مناسب بودن برای یک هدف خاص، در طول مدت نوزده روز از تاریخ تحویل محدود شده است.

این ضمانت نامه به شما حقوق خاص قانونی می بخشد و همچنین می توانید حقوق دیگری داشته باشید که از نظر صلاحیت قضایی متفاوت است.

7- سلب مسئولیت گارانتی دانلود درایور کپی شارپ

شما صراحتا تصدیق و موافقت می کنید که استفاده از نرم افزار تنها در معرض خطر شما است. نرم افزار و مستندات مربوط به آن “همانطور که هست” ارائه می شود و از هر نوع ضمانتی برخوردار نیست.

SHARP تضمین نمی کند که عملکردهای موجود در نرم افزار با توجه به نیازهای شما برآورده می شود یا عملکرد نرم افزار بدون مشکل و بدون خطا خواهد بود و یا نقص در نرم افزار اصلاح خواهد شد.

بعلاوه، شرکت SHARP هیچ توضیحی راجع به استفاده یا نتایج استفاده از نرم افزار یا اسناد مربوط به آن در اصطلاحات صحت اطمینان یا سایر ضوابط آنها ارائه نمی‌دهد.

هیچ اطلاعات شفاهی یا نوشتاری یا مشاوره ای که توسط شارپ یا نماینده مجاز شارپ ارائه شده است نمی تواند ضمانت نامه ایجاد کند یا به هر روشی دامنه این ضمانت نامه را افزایش دهد. باید نرم افزار معیوب باشد، شما (و نه شارپ یا نماینده مجاز شارپ) کل هزینه خدمات، تعمیرات یا اصلاحات ضروری را بپذیرید.

8- محدودیت مسئولیت ها 

در صورت عدم وجود هیچ مشکلی، شارپ باید در برابر هرگونه آسیب تصادفی، خاص یا احتمالی که نتیجه آن استفاده یا عدم توانایی استفاده از نرم افزار یا اسناد مربوطه است،

قابل پاسخ باشد. حتی اگر نماینده شارپ یا نماینده مجاز شارپ از احتمال آسیب های اینچنینی توصیه شده باشد.

برخی از موارد قضایی مجازات یا انفصال مسئولیت را برای خسارات احتمالی یا احتمالی مجاز نمی دانند بنابراین محدودیت یا انحصار فوق ممکن است در مورد شما اعمال نشود.

به هیچ وجه مسئولیت کل SHARP در قبال شما در قبال کلیه خسارات، ضررها و علل اقدام اعم از قرارداد، از جمله سهل انگاری یا غیر از این از مبلغ پرداختی توسط شما برای نرم افزار بیشتر نیست.

9- كنترل قانون و قابلیت تحمل

برای بخشی از نرم افزارهای مرتبط با Apple Macintosh و Microsoft Windows، این مجوز به ترتیب تحت قوانین ایالت کالیفرنیا و واشنگتن اداره و تفسیر می شود.

حوزه قضایی صالح تشخیص می دهد که هر یک از مفاد این مجوز یا بخشی از آن غیرقابل اجرا است،

آن ماده از مجوز حداکثر تا حد مجاز اجرا می شود تا هدف طرفین را تحت تأثیر قرار دهد و بقیه این مجوز به طور کامل ادامه می یابد.

10- توافق کامل دانلود درایور کپی شارپ

این مجوز شامل کلیه توافق نامه های طرفین در رابطه با استفاده از نرم افزار و اسناد مربوطه می باشد و کلیه تفاهم ها یا توافق های قبلی یا معاصر، کتبی یا شفاهی، راجع به چنین موضوعی جایگزین می شود.

هیچگونه اصلاح یا تغییری در این مجوز اجباری نخواهد بود مگر اینکه کتباً و توسط نماینده معتبر SHARP امضا شده باشد.

فهرست
error: Content is protected !!
Call Now Button